Tècnica comptable Ed. 2021

Tècnica comptable Ed. 2021
Ficha técnica
Editorial:
PARANINFO
Año de edición:
Materia
Formacion
EAN:
9788413661865
ISBN:
978-84-1366-186-5
Páginas:
340
Idioma:
CATALAN
Disponibilidad:
No disponible

Aquest llibre desenvolupa els continguts del m.dul professional de Tècnica Comptable que cursen els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional dÆAdministració i Gestió, establerts i regulats pel Reial decret 1631/2009, de 30 dÆoctubre, dÆacord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, dÆEducació.;Es tracta dÆun manual pràctic de comptabilitat que desenvolupa els conceptes comptables bàsics, seguint en tot moment  el Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual sÆaprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (pimes) i els criteris comptables especí?cs per a microempreses.;Introdueix lÆalumne en el maneig dels conceptes comptables bàsics, ja que utilitza els comptes que proposa el Pla general de comptabilitat de pimes. Amb aix. sÆaconsegueix que aquest vagi coneixent els criteris comptables que sÆusen per registrar les operacions que realitza lÆempresa al llarg dÆun exercici econ.mic en els corresponents llibres.;També sÆestudia lÆestructura del Pla general de comptabilitat  de pimes i lÆaplicació dels criteris de registre i valoració establerts en ell per a la comptabilització de les operacions bàsiques  realitzades per les empreses.;DÆaltra banda, sÆintrodueix lÆalumne en  la utilització dÆun programa informàtic per registrar els fets comptables i obtenir els llibres i altres documents comptables dÆacord  amb el que estableix el Pla general de comptabilitat de pimes.;Finalment, aquest llibre permet realitzar un estudi pràctic de la comptabilitat a través de lÆanàlisi de les situacions comptables més comunes, per mitjà de nombrosos exemples. Amb el mateix objectiu, es proposen gran quantitat dÆexercicis pràctics, la realització dels quals és bàsica per a lÆaprenentatge de la tècnica comptable.;Així mateix, en aquesta nova edició sÆactualitza lÆIVA i la simulació comptable amb CONTASOL, sÆamplia el nombre dÆexercicis i sÆhi afegeixen nous continguts, com lÆamortització de lÆimmobilitzat, la periodi?cació comptable i les correccions per deteriorament, entre dÆaltres. Finalment, sÆhan incl.s mapes conceptuals útils per facilitar el repàs i lÆaprenentatge.;Totes aquestes característiques fan dÆaquesta obra una valuosa eina per a qualsevol persona que vulgui  iniciar-se en lÆestudi de la tècnica comptable.;LÆautor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària de lÆespecialitat dÆAdministració dÆEmpreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família dÆAdministració i Gestió des de fa més de 30 anys.

Otros libros del autor

Técnica contable
Comptabilitat i fiscalitat Ed. 2021
Contabilidad y fiscalidad 4.ª edición 2021
Proceso integral de la actividad comercial 3.ª edición 2021
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD