Curso de topoloxía. Dos números reais ao Grupo Poincaré

Curso de topoloxía
Ficha técnica
Editorial:
USC.UNIV.SANTIAGO COMPOSTELA
Año de edición:
EAN:
9788417595364
ISBN:
978-84-17595-36-4
Páginas:
381
Idioma:
GALEGO
Disponibilidad:
No disponible

Este manual edición revisada, actualizada e ampliada da primeira de 1999 (Topoloxía xeral. Introducción
 aos espacios topoloxicos, metricos e euclidianos) abrangue os coñecementos fundamentais da topoloxía
 conxuntista elemental, cubrindo as necesidades da análise matemática, da xeometría e da topoloxía alxébrica. A selección de temas tratados e  a súa extensión responden á vontade de achegar resultados significativos, respostas interesantes ás cuestións suscitadas, mesmo se rebordan o nivel elemental do manual, o que converte este libro, ademais, nunha obra de referencia e consulta. Así, estúdase un resultado profundo de extensión de aplicacións, inclúese un teorema moi xeral de metrizabilidade, constrúese un mergullo dunha variedade compacta nun espazo euclidiano Nesta nova edición amplíase o programa,  para abordar homotopía, grupo fundamental e teorema de clasificación das superficies compactas. Na concepción do manual foi determinante a atención preferente aos obxectos de principal interese matemático, sexan espazos euclidianos, aos que se dá un tratamento independente, sexan superficies, presentadas como espazos cociente de rexións planas, sexan o espazo de Banach de funcións reais limitadas ou o espazo de Hilbert de sucesións de cadrado sumábel, como exemplos salientábeis de espazos métricos diferentes dos euclidianos. O texto compleméntase cunha ampla colección de exemplos e exercicios.